Selvudvikling er en myte!

I hvert fald når det beror på forestillingen om, at vi er i stand til at udvikle os uden hjælp fra andre.

Selvfølgelig kan vi selv gøre forskellige ting for at udvikle os. Men de store resultater kommer ikke uden en aller anden form for interaktion eller inspiration fra andre mennesker. Derfor hævder vi, sat lidt på spidsen, at selvudvikling er en myte.

Personlig udvikling er måske et bedre begreb for det, der i sidste ende er målet med selvudvikling: at gøre sig til en bedre udgave af sig selv. Og når vi ser nærmere på det, er det tydeligt, at det ikke foregår på egen hånd – det foregår ofte i samråd med rådgivere og undervisere af forskellige typer, om det så er en psykolog, konsulent eller coach/terapeut. Og dette uanset, om det er eneundervisning, holdundervisning eller decideret teambuilding.

Psykolog: Stop solo-kapløbet

Senest har psykolog Svend Brinckmann skrevet et opgør mod selvhjælpsindustrien med bogen Stå fast, der groft sagt argumenterer for det modsatte af, hvad man har prædket i stort set alle selvhjælpsbøger. Svend Brinckmann argumenterer således for, at vi skal stoppe med konstant at ‘mærke efter i os selv’, vi skal fokusere på det negative for at acceptere os selv og vi skal generelt holde op med at gøre så stort et nummer ud af selvudvikling. Det er et umuligt kapløb, der kun gør os mere ulykkelige, hævder han.

Hvad så med udvikling i sociale sammenhæng?

Men hvad er så vejen frem, hvis vi accepterer, at vi ikke er i stand til kun at udvikle os selv på egen hånd? Udvikling af grupper, eller teambuilding med et mere populært begreb, foregår naturligvis med andre. Der findes teambuilding for firmaer (f.eks. hos www.afterworkarrangement.dk eller www.polonius.dk), ligesom en familie eller studiegruppe kan gøre brug af teambuilding. Det handler om at styrke sammenholdet, kommunikationen, samarbejdet – og helt grundlæggende få nogle sjove oplevelser, man husker og deler sammen.

Teambuilding er naturligvis et helt område for sig selv, men pointen er, at det er tæt på umuligt at udvikle dig selv uden nogen form for påvirkning udefra.

Skriv et svar