Hvilke typer affald indsamles af kommunen, og hvordan det sker

Kommunen indsamler almindeligt affald, genanvendelige materialer og farligt affald. Affaldet indsamles en gang om ugen på affaldsdagen. Du kan finde din affaldsdag i affaldskalenderen for at finde ud af, hvilken dag du har affald. Hvis du har store genstande, som du skal bortskaffe, skal du ringe til dem, der står for afhentning af affald for at aftale en særlig afhentning.

Sådan reducerer du affald

Du kan være med til at reducere mængden af affald, der indsamles, ved at følge nogle få enkle råd.

Genbrug genstande, hvor det er muligt, i stedet for at smide dem ud. Genbrug materialer som papir, glas og plast. Husk at kompostér dit madaffald. Undgå at købe produkter med for meget emballage. Udnyt freecycle- og genbrugsgrupper for at give uønskede genstande et nyt hjem i stedet for at smide dem ud.

Fordelene ved affaldsindsamling – mindskelse af forurening, fremme af folkesundheden m.m

Afhentning af affald er vigtig for at mindske forureningen og fremme folkesundheden. Ved at indsamle affald kan vi forhindre, at det slipper ud i miljøet, hvor det kan forårsage skade. Afhentning af affald er også med til at mindske spredningen af sygdomme ved at forhindre, at man udsættes for affaldsprodukter. Affaldsindsamling er vigtig for at mindske forureningen og fremme folkesundheden. Ved at indsamle affaldet kan vi forhindre, at det slipper ud i miljøet, hvor det kan forårsage skade. Afhentning af affald er også med til at mindske spredningen af sygdomme ved at forhindre, at man udsættes for affaldsprodukter

Med korrekt affaldshåndtering kan vi minimere den negative indvirkning, som affald har på miljøet og menneskers sundhed. Affaldshåndteringspraksis kan variere afhængigt af den type affald, der indsamles. Nogle grundlæggende råd til at reducere affaldet omfatter dog genbrug, kompostering og undgå at købe produkter med for meget emballage

Ved at følge disse råd kan vi være med til at have en positiv indvirkning på miljøet og vores egen sundhed.

Hvordan du kan reducere den mængde affald, du producerer hver dag

Der er en række måder at reducere den mængde affald, du producerer hver dag, så du skal have mindre afhentning af affald. Du kan genbruge genstande i stedet for at smide dem ud, kompostere dit madaffald, undgå at købe produkter med for meget emballage og benytte dig af freecycle- og genbrugsgrupper for at give uønskede genstande et nyt hjem. Ved at følge disse tips kan du være med til at reducere den mængde affald, som kommunen indsamler.